Regulamin

Witamy w serwisie Ultra Cardio X!

Niniejszy regulamin opisuje zasady i reguły korzystania z serwisu internetowego Ultra Cardio X, znajdującego się pod adresem https://ultracardiox.pl/.

Uzyskując dostęp do tej strony, zakładamy, że użytkownik akceptuje te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Ultra Cardio X, jeśli nie zgadzasz się na akceptację wszystkich warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia dotyczy niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby wchodzącej na tę stronę, która przestrzega warunków Firmy. “Firma”, “My”, “Nas”, odnosi się do naszej firmy. “Strona”, “Strony”, “Strony” lub “My”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i rozważenia płatności wymaganej do podjęcia procesu pomocy z naszej strony dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia usług określonych przez Firmę, zgodnie i z obowiązującym prawem w ro. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, z dużej litery i/lub on/ona lub oni, będzie uważane za zamienne, a zatem odnoszące się do tej samej rzeczy. Nasz Regulamin został stworzony przy użyciu Generatora Warunków.

Cookies
Korzystamy z wykorzystania plików cookies. Uzyskując dostęp do Ultra Cardio X, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności Ultra Cardio X.

Większość witryn interaktywnych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia działania niektórych obszarów, aby ułatwić odwiedzanie naszej strony internetowej. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, Ultra Cardio X i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie Ultra Cardio X. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tej pracy na Ultra Cardio X dla użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

publikować materiałów z Ultra Cardio X

Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z Ultra Cardio X

Reprodukować, powielać ani kopiować materiałów z Ultra Cardio X

Redystrybuować treści z Ultra Cardio X

Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.
Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. Ultra Cardio X nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Ultra Cardio X, jej przedstawicieli i/lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby je zamieszczającej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Ultra Cardio X nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania